Hòa Bình: Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 03/03/2023, 19:47 [GMT+7]
    Ngày 03/3/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí Tỉnh ủy viên; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn... Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được tiếp thu 03 chuyên đề: (1) Những vấn đề cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; hướng dẫn và giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (2) Chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (3) Chuyên đề về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kế thừa, phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được, khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập tại Hội nghị, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động triển khai để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
                                                                                     Đinh Thắng
.