Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 01/03/2023, 11:00 [GMT+7]
    Chiều 28/02/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
    Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 521 điểm cầu tại các đảng bộ trực thuộc với sự tham dự của gần 30.000 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, đội ngũ báo cáo viên, thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Khối và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên soạn Cuốn sách giới thiệu nội dung cốt lõi của Cuốn sách
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên soạn Cuốn sách giới thiệu nội dung cốt lõi của Cuốn sách
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên soạn Cuốn sách đã giới thiệu nội dung cốt lõi, chia sẻ những khó khăn trong việc Biên soạn Cuốn sách, như: Vì sao phải biên soạn, xuất bản Cuốn sách; quá trình biên soạn, xuất bản Cuốn sách; những điểm mới ấn tượng của Cuốn sách; giá trị của Cuốn sách… Theo đó, Cuốn sách đã hệ thống và tổng kết lại thành quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Cuốn sách có kết cấu logic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng thời, Cuốn sách cũng nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, Cuốn sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng “không ngừng, không nghỉ” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Đồng chí đề nghị, các cơ sở Đảng, đảng viên cần nhận thức sâu sắc tư tưởng xuyên suốt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư để lan tỏa niềm tin, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động; ngay sau Hội nghị này, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí, góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
Đặng Phước
.