Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Thứ Sáu, 24/02/2023, 10:12 [GMT+7]
    Chiều 23/02/2023, Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng để nắm tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 
 
    Tham dự có các đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
 
    Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC), cải cách tư pháp năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 5,04%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá hiện hành) đạt 5.620 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt gần 885 triệu USD, vượt 40% kế hoạch. Tổng vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 26.000 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 4.000 tỷ đồng, bằng 236% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/1/2023 đạt 65,2% kế hoạch. Duy trì 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 11,63 tiêu chí nông thôn mới/xã.
    
    Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng, giao thông được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Tổ chức rà soát, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của 10/10 đô thị trên toàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong năm 2022, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh đến năm 2040 với quy mô 30.130 ha được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã hoàn thành, chờ Hội đồng thẩm định quốc gia thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt.
 
    Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, hết năm 2022, toàn tỉnh hoàn thành hỗ trợ 7.780/9.992 nhà tạm, nhà dột nát; huy động nguồn xã hội hóa hơn 168 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội địa phương. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế. Công tác nội chính PCTN,TC tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh triển khai thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh. Chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao, tập trung vào những lĩnh vực mới, nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tỉnh kiến nghị: Ban Nội chính Trung ương sớm có quy định về bố trí cán bộ chuyên trách công tác nội chính ở cấp ủy, cấp huyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Trung ương cần có hướng dẫn về chế độ chi ngân sách hỗ trợ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh để đảm bảo sự thống nhất, minh bạch và hiệu quả.
 
    Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận làm rõ một số vấn đề về công tác quản lý biên giới, đảm bảo an ninh trật tự; tiến độ thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát; công tác tuyên truyền, vận động người dân không nghe, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh; hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh; thực trạng hạ tầng cửa khẩu, kết nối giao thông của tỉnh…
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, đặc biệt là hạ tầng giao thông, chất lượng nguồn nhân lực và khơi dậy khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2023; tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành và huyện, Thành phố (DDCI); tích cực thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược tham gia đầu tư tại tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách theo kế hoạch. Tích cực thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tập trung nguồn lực khởi công thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).
 
    Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ. Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính PCTN,TC và cải cách tư pháp. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác PCTN,TC; kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt nhiệm vụ PCTN,TC. Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, tổ chức đoàn thể và nhân dân trong công tác đấu tranh PCTN,TC.
 
    Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Chủ động đấu tranh, hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Chú trọng xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của bộ máy hành chính các cấp; cải tiến lề lối làm việc theo hướng thiết thực, hiệu quả. Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh; làm tốt công tác dân vận, phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
                                                                                                                 Kim Xoa
(Báo Cao Bằng)
.