Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên họp thường kỳ tháng 2

Thứ Sáu, 03/03/2023, 12:43 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Cuộc họp thường kỳ tháng 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự Phiên họp có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại Phiên họp
    Tại Cuộc họp, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tháng 01 và tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo với một số đơn vị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, dư luận xã hội quan tâm; kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo với Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Thanh tra tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
 
    Phát biểu kết luận Cuộcn họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Theo đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thanh tra; chú trọng việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra; thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán; tập trung kiểm tra, giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kiến nghị sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tiến hành rà soát, xem xét kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; chủ động phát hiện những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để sửa đổi, bổ sung, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán. Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý, được dư luận nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm; góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.
                                                                                          Vân Anh
.