Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam

Thứ Ba, 28/02/2023, 08:18 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam (Ban Chỉ đạo) để đánh giá các nội dung, kết quả thực hiện công tác PCTN,TC thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự Cuộc họp có các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo... 
 
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về TCTN,TC chủ trì phiên họp
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Cuộc họp (ảnh Báo Hà Nam)
    Tại Cuộc họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh đã quán triệt một số nội dung của Cuộc họp. Theo đó, Thường trực Ban Chỉ đạo tiến hành đánh giá kết quả đạt được tại Thông báo số 10 ngày 31/10/2022 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 12-TB/BCĐ ngày 12/12/2022 tại Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 30/11/2022; đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; cho ý kiến chỉ đạo đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi và dư luận xã hội quan tâm; ban hành một số văn bản của Ban Chỉ đạo về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiêu quả công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo căn cứ chương trình công tác năm 2023 để xây dựng kế hoạch công tác phù hợp; Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Phát huy hơn nữa vai trò của của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTN,TC.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương xin ý kiến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan để trình Ban Chỉ đạo ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo.
 
    Kịp thời báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nguyễn Thị Kiện 
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam)
.