Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình

Thứ Tư, 07/12/2022, 18:41 [GMT+7]
    Chiều 07/12/2022, Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì Hội nghị. Thành viên Đoàn Kiểm tra gồm các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ.
 
    Về phía Tỉnh ủy Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh Hòa Bình.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo dự thảo Báo cáo do đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra trình bày tại Hội nghị, Đoàn Kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra tại 06 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cho thấy, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và bảo vệ người tố cáo đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tỉnh Hòa Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; đã tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này; việc thực hiện tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo nhất là vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố lòng tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh và đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Cụ thể, trong kỳ kiểm tra đã tổ chức 72 cuộc tuyên truyền cho hơn 6.200 lượt người; 1.187 hội nghị cho 99.940 lượt người, phát hành hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật liên quan đến công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; bí thư cấp ủy các cấp tổ chức 3.794 cuộc tiếp công dân định kỳ với 3.571 lượt công dân, 230 cuộc tiếp công dân đột xuất với 374 lượt công dân; Chủ tịch UBND các cấp tiếp định kỳ 8.765 cuộc/9.043 lượt công dân; tiếp đột xuất 212 cuộc/212 lượt công dân; Công an tỉnh tiếp 2.857 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực hành chính; 09 lượt về lĩnh vực tư pháp; tiếp nhận, giải quyết 147/147 đơn khiếu nại. tố cáo thuộc thẩm quyền; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp 73 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 17/17 đơn khiếu nại đối với các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc trách nhiệm của ngành kiểm sát tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh 1.112 lượt công dân; tiếp nhận và giải quyết 240/240 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 
 
    Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã thụ lý, giải quyết đúng thời hạn 224/224 vụ khiếu nại; 84/84 vụ tố cáo; các cơ quan tố tụng, thi hành án của tỉnh tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền 404 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, nổi cộm, kéo dài.
 
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị
    Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình tiếp nhận 874 đơn, thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đảng viên và công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, việc thu, chi, quản lý sử dụng tài chính…đã giải quyết tố cáo xong đối với 70 đảng viên; trong đó, tố cáo đúng 23 trường hợp, vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật 17 trường hợp; kỷ luật 02 trường hợp. 
 
    Trong kỳ kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình không nhận được yêu cầu bảo vệ của người tố cáo; không có người tố cáo được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp bảo vệ; không có trường hợp người tố cáo bị trù dập, bị trả thù, không có việc lợi dụng tố cáo tham nhũng gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra ghi nhận kết quả đạt được của tỉnh Hòa Bình trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo. Thời gian tới, đồng chí đề nghị, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, thực hiện đúng, hiệu quả các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo, góp phần hạn chế việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, yêu cầu được bảo vệ thiếu căn cứ, cơ sở; rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo, bảo đảm cụ thể hóa, thống nhất, đồng bộ với các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tế của địa phương; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo, nhất là quy định về thời gian tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở địa phương; giữa địa phương với cơ quan chức năng ở Trung ương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo cả về số lượng và chất lượng; trang bị phương tiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình làm rõ một số nội dung Đoàn Kiểm tra quan tâm, đồng thời tiếp thu đầy đủ kiến nghị của Đoàn Kiểm tra để triển khai tốt hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo trên địa bàn tỉnh.
Đặng Phước
.