Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ri tại Việt Nam

Thứ Sáu, 07/10/2022, 15:05 [GMT+7]
    Sáng 07/10/2022, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương có buổi tiếp, làm việc với ông Tibor Baloghdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ri tại Việt Nam. Tham gia buổi tiếp có đại diện một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương, Đoàn công tác do đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng Đoàn có chuyến thăm, làm việc tại Hung-ga-ri nhằm nghiên cứu mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động tư pháp và kinh nghiệm cải cách tư pháp (trọng tâm là tổ chức hoạt động của các cơ quan: Tòa án, Công tố, Bộ tư pháp; và cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm, bảo đảm tính độc lập, liêm chính của thẩm phán, công tố viên, điều tra viên, chấp hành viên…); lựa chọn những điểm tiến bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam để tham khảo, vận dụng trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, nhằm xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân…
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Tibor Baloghdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ri tại Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Tibor Baloghdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ri tại Việt Nam
    Ông Tibor Baloghdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ri tại Việt Nam vui mừng, cảm ơn Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương chọn Hung-ga-ri là nước đi nghiên cứu kinh nghiệm trong công tác cải cách tư pháp. Đồng thời, thông tin một số nội dung Đoàn công tác quan tâm. Đại sứ khẳng định, sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa các điều kiện để Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và Ông Tibor Baloghdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ri tại Việt Nam chụn ảnh cùng đại biểu dự buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và Ông Tibor Baloghdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hung-ga-ri tại Việt Nam chụp ảnh cùng đại biểu dự buổi làm việc
Đặng Phước
.