Thẩm định thuyết minh đề tài, đề án khoa học cấp Ban Đảng Trung ương

Thứ Ba, 04/10/2022, 14:38 [GMT+7]
    Sáng 04/10/2022, Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức thẩm định thuyết minh đề tài, đề án khoa học cấp Ban Đảng bổ sung năm 2022, năm 2023 và đề tài “đặt hàng” của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, Thành viên Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương nghe Chủ nhiệm các đề tài, đề án trình bày thuyết minh các đề tài, đề án: (1) Đề tài "Công tác tham mưu của Ban Nội chính Trung ương đối với công tác phòng, chống tiêu cực trong tình hình mới"; (2) Đề tài "Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan tư pháp – Thực trạng và giải pháp"; (3) Đề án "Tiêu chuẩn chức danh ngạch Nội chính Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"; (4) Đề tài "Tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác nội chính trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" và Đề tài “đặt hàng” của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, là: "Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực nội chính qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước – Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp".
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài, đề án thuyết minh đề cương và ý kiến phát biểu của Thành viên Hội đồng Khoa học, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tinh thần nghiên cứu khoa học của Chủ nhiệm các đề tài, đề án; đồng chí đề nghị, cần đầu tư nghiên cứu, sâu, kỹ lưỡng, thận trọng hơn nữa để các đề tài, đề án thực sự trở thành sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao trong thực tiễn; Ban Chủ nhiệm đề tài, đề án tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu để hoàn thiện nội dung nghiên cứu.
Đặng Phước
 
.