Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang: Ký kết Quy chế phối hợp với các cơ quan trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 04/10/2022, 06:01 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài PT - TH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang, Thanh tra tỉnh tổ chức ký kết Quy chế, chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo, cán bộ các cơ quan cùng dự.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang, Thanh tra tỉnh ký kết Quy chế phối hợp
Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang, Thanh tra tỉnh ký kết Quy chế phối hợp
 
    Tại buổi Ký kết các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban nội chính Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Ban nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan, tổ chức Đảng. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị, từ đó xác định nội dung phối hợp giữa các đơn vị phải phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, lĩnh vực, theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh ký kết Quy chế phối hợp
Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh ký kết Quy chế phối hợp
    Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang, Thanh tra tỉnh với ý nghĩa và mục đích nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu giúp Thường trực Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai, tuyên truyền phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, định hướng cung cấp thông tin về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.
 
    Tại lễ ký kết, các đại biểu tiếp tục thảo luận, góp ý hoàn thiện Quy chế phối hợp. Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang, Thanh tra tỉnh đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp.
                              Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang
.