Ban Nội chính Trung ương: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Sáu, 16/07/2021, 16:54 [GMT+7]
    Chiều 16/7/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
       
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Ban Nội chính Trung ương. Vụ Địa phương II, Địa phương III dự qua điểm cầu trực tuyến tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
       
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đã truyền đạt một số nội dung quan trọng, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 
 
    Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 05/7 đến ngày 08/7/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 3 để thảo luận và quyết định về các nội dung: (1) Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch 5 năm 2021-2025; (2) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII; (3) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; (4) Quy định thi hành Điều lệ Đảng; (5) Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; (6) Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026; (7) Bầu bổ sung Ủy viên ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; (8) Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ; (9) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4. (10) Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
 
    Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các Tờ trình, Báo cáo và các nội dung của Hội nghị. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII)
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII)
    Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đây là những kế hoạch hết sức quan trọng, rộng lớn, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; thảo luận, nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Đây là những văn bản rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa Điều lệ Đảng, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, thống nhất cao về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và giới thiệu nhân sự bổ sung một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025… và một số nội dung quan trọng khác.
 
    Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy kết quả quan trọng đã đạt được của năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đặng Phước
.