Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Thứ Hai, 26/10/2020, 17:03 [GMT+7]
    Sáng 25/10, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham dự.
 
    Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu chủ yếu, một chỉ tiêu cơ bản hoàn thành mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 18 đã đề ra. Kinh tế duy trì phát triển ổn định với chất lượng tăng trưởng được cải thiện, tiềm lực, quy mô kinh tế tăng lên, bình quân giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,38%/năm (mục tiêu tăng từ 7,5 đến 8%/năm), quy mô kinh tế năm 2020 theo giá hiện hành đạt hơn 102 nghìn tỷ đồng, tăng 1,73 lần so với năm 2015. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và biểu dương những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
    Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về chống chạy chức, chạy quyền và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
 
    Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính nghiêm minh, kỷ luật Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ; thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền các cấp có đội ngũ cán bộ liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đại biểu dự Đại hội ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão lũ
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đại biểu dự Đại hội ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão lũ
    Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; nhất là phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn dân; quan tâm giải quyết dứt điểm mọi khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn ngay từ cơ sở, cố gắng không để khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp xảy ra. Bám sát và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.
 
    Tại  Đại hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã gửi thư kêu gọi các cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên “ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão lũ”. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đại biểu các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành, Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão lũ.
                                                                                             P.V
.