Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang

Thứ Tư, 14/10/2020, 13:42 [GMT+7]
    Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Tham dự có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
    Theo báo cáo tại Đại hội, từ các khâu đột phá, chặng đường 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Tiền Giang, sự điều hành chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền; nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt; quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực; sự nghiệp giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; cải cách hành chính có chuyển biến tốt, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Đại hội
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Đại hội
    Công tác xây dựng Đảng đặc biệt được quan tâm; thực hiện chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách…
 
    Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 15/10.
                                                                                              P.V
.