Bắc Kạn: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp

Thứ Hai, 26/10/2020, 11:03 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản hướng dẫn và quán triệt, tổ chức thực hiện Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; nghiên cứu, đề xuất và tham gia góp ý đối với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp; hoàn thành cuộc kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm tra đối với Đảng ủy Trại Tạm giam - Công an tỉnh về công tác tạm giữ, tạm giam và hoạt động tư pháp.
 
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cùng Đoàn công tác giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn (tháng 8/2020)
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cùng Đoàn công tác giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn (tháng 8/2020)
    Sở tư pháp tỉnh thẩm định 32 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 5 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 04/02/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019-2020”; Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2020”; Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 10/4/2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, giai đoạn 2018-2021”; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2019-2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020…
 
    Lực lượng Công an  điều tra tội phạm đạt tỷ lệ khám phá án cao, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn; chủ động phối hợp, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; phối hợp tốt trong công tác điều tra, giải quyết, xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh triển khai lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và và các Dự thảo Luật khác trình Quốc hội thông qua trong Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thông qua hoạt động kiểm sát đã phối hợp với Tòa án nhân dân tổ chức 46 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.
 
    Trong quá trình giải quyết các vụ án, Tòa án hai cấp luân tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư và trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người bào chữa, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tố tụng.
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc; duy trì và sử dụng thường xuyên phần mền quản lý hồ sơ văn bản trong giải quyết công việc; ứng dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông, phần mền dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện giải quyết nhanh các thủ tục hành chính. Viện kiểm sát thực hiện số hóa các hồ sơ vụ án, Tòa án công khai các bản án, quyết định của Tòa án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định.
 
    Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác cải cách tư pháp, cụ thể: Hàng tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Chủ tịch UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận đơn, thư của công dân, chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyết, trả lời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân…
Tuệ Minh
.