Điểm báo tuần số 390 từ ngày 19/10 đến ngày 25/10 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 26/10/2020, 10:55 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Thanh tra, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Giáo dục và Thời đại, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (20/10) đồng loạt phản ánh nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10. Tại kỳ họp này, Quốc Hội tiếp tục tổ chức kỳ họp theo hình thức họp trực tuyến kết hợp họp tập trung và chia làm hai đợt. Đợt 1, Quốc hội  họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/10 đến  ngày 27/10); đợt 2: Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 02/11 đến ngày 17/11). Quốc hội sẽ dành 07 ngày cho công tác xây dựng pháp luật (chiếm khoảng 37% tổng thời gian của kỳ họp) để xem xét, thông qua bảy dự án luật, ba dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với bốn dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước gồm: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- ã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; các báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016-2020: phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn. Quốc hội cũng sẽ dành 2,5 ngày để xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV… Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; phê chuẩn việc miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Y tế, nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Thanh tra, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Hải quan, Thời báo Tài Chính, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội mới, Thanh Niên, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (20/10) cho biết, Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 20/10/2020, toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến đóng góp của nhân dân, gồm: Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Việc lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin khác, là tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng, phát triển đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động; giúp các cấp ủy hiểu rõ tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm sâu sắc thêm truyền thống “ý Đảng hợp lòng Dân”. Các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể để có những hình thức tổ chức lấy ý kiến phù hợp, khoa học, sáng tạo, thiết thực; cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, nghiêm túc, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa ra những quan điểm sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020. 
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Công Thương, Thời báo Tài Chính, Phụ nữ Việt Nam, Giáo dục, Hải quan, Hà Nội mới (24/10) đưa tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, người nộp thuế  cần chú ý những quyền và nghĩa vụ sau trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế; trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Tài chính. Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nội thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định... Nghị định có hiệu lực thi hành  từ ngày 05/12/2020.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Nông nghiệp, Tuổi trẻ, Đài THVN (21/10) cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký quyết định xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Hồ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Phú Yên bằng hình thức cách chức. Trước đó, ngày 31/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Phú Yên, bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng; đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo xem xét, xử lý về hành chính đối với ông này đồng bộ với kỷ luật đảng. Theo thông báo về kết quả Kỳ họp lần thứ 37 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, trong giai đoạn 2017-2018, với trách nhiệm người đứng đầu bệnh viện, chủ tài khoản, ông Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, cố ý vi phạm nguyên tắc tài chính, kế toán gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước.
 
    Báo Đại đoàn kết, Tiền Phong, Dân trí, VietnamNet, TTXVN (22/10) trong phóng sự “Những tờ xanh kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội" của Báo Đại Đoàn Kết, phóng viên nhiều lần tiếp cận với các cá nhân làm dịch vụ khai thuế hải quan “chạy lệnh” hoặc “forwarder” ở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, đã ghi nhận nhiều dấu hiệu nghi là làm luật, nhận tiền bôi trơn của cán bộ hải quan. Đối với những lô hàng bị phân luồng đỏ, hồ sơ sẽ được chuyển qua bộ phận hải quan kiểm hóa. Ở đây, người chạy lệnh tiếp tục phải “lót tay” với phí “bôi trơn” từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/tờ khai tuỳ mặt hàng. Tiền này sẽ kẹp vào bộ hồ sơ, đưa trực tiếp cho cán bộ hải quan phụ trách kiểm tra lô hàng. Sau khi nhận thông tin này, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với 4 công chức thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, yêu cầu giải trình, làm rõ nghi vấn nhận tiền "bôi trơn".  
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Công an nhân dân, Công lý, Giao Thông, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, Đài THVN, TTXVN (22/10) đưa tin, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017-2018. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, căn cứ vào tính chất mức độ, hành vi phạm tội và thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao đã chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Khương Ngọc Chất và Ðỗ Mạnh Tuấn, sửa một phần bản án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hòa Bình, mức án 5 năm tù (giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tuyên phạt bị cáo Ðỗ Mạnh Tuấn,nguyên Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Lạc Thủy, mức án 6 năm tù về tội “Nhận hối lộ” (giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm) và giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh mà bị cáo Ðỗ Mạnh Tuấn phải chấp hành là 9 năm tù giam. Ðồng thời không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Quang Vinh,nguyên Trưởng phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Hòa Bình.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Công lý, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Giao Thông, Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội mới, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (23/10) liên quan tới vụ án hình sự “Nhận hối lộ” của hai bị can Hoàng Văn Trình, Phóng viên Báo điện tử Dân Việt, thuộc Báo Nông thôn ngày nay và Nguyễn Văn Điệp, Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, đã nhận hối lộ 250 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố bị can, lệnh khám xét và tạm giam đối với Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc của báo Nông thôn Ngày nay - Dân Việt tại Quảng Ninh, với vai trò đồng phạm trong vụ án “Nhận hối lộ”này.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Thanh tra (23/10) đưa tin, Tổ chức Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dominica vừa ký Bản ghi nhớ với Nhà nước Dominica để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong các vấn đề liên quan đến đạo đức thông tin và đấu tranh chống tham nhũng cho các quan chức chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật pháp. Bản ghi nhớ được ký kết trước sự chứng kiến của Tổng thống Luis Abinader; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Roberto Álvarez; Bộ trưởng Tư pháp Miriam Germán; Giám đốc Đạo đức và Chính phủ Milagros Ortiz Bosch; Giám đốc Mua sắm Công Carlos Pimentel và Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc, Mauricio Ramírez Villegas. Với bản ghi nhớ này, Liên hợp quốc cam kết hợp tác để tăng cường hệ thống thống kê, quản lý thông tin, phân tích dữ liệu và năng lực điều tra nhằm nâng cao năng lực đo lường và giám sát tham nhũng.
 
    Báo Sài Gòn giải phóng (24/10) cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, Ngân hàng Goldman Sachs đã chấp nhận khoản phạt cao kỷ lục 2,9 tỷ USD nhằm tránh các cáo buộc hình sự liên quan đến vai trò của ngân hàng này trong vụ bê bối tham nhũng tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB). Bộ Tư pháp Mỹ cũng chính thức cáo buộc 3 cá nhân trong vụ bê bối này, trong đó có 2 cựu lãnh đạo của Goldman Sachs là Tim Leissner và Ng Chong Hwa và nhân vật thứ 3 được xác định là doanh nhân Low Taek Jho, bị cáo buộc đưa hối lộ, hiện đang bỏ trốn. Các nhà điều tra cho rằng những sai phạm và thiếu sót trong kiểm soát hoạt động quản lý của Goldman Sachs đã tiếp tay cho việc biển thủ hàng tỷ USD từ quỹ này.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
       - Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10.  
    - Lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
    - Xét xử phúc thẩm vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017-2018. 
    - Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc của báo Nông thôn Ngày nay - Dân Việt tại Quảng Ninh.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.