Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên tại tỉnh Đắk Lắk

Thứ Ba, 16/07/2019, 14:11 [GMT+7]
    Ngày 15-7-2019, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Ðảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để triển khai các nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy toán về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện các Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí Thư; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai thực hiện quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. 
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn và các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra.
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong  Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác công bố các quyết định, kế hoạch và nội dung kiểm tra. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện các quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh, Thành ủy Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ (giai đoạn từ tháng 11-2016 đến nay). 
 
    Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, sau hơn hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định của Đảng về nêu gương; qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình để tự giác, gương mẫu thực hiện; đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổng kết, sơ kết các nghị quyết, quy định của Trung ương nhằm kịp thời phát hiện những chính sách trong quá trình thực hiện không còn phù hợp hoặc phù hợp nhưng vẫn còn một số điểm cần sửa đổi, bổ sung, kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện, nhằm thực hiện đồng bộ, sát với thực tiễn của từng địa phương; từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các chính sách Trung ương ban hành.
 
    Cấp ủy đảng các cấp đã thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, các nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.
 
    Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động nắm tình hình, giám sát thường xuyên và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 52 tổ chức đảng và 1.287 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 45 tổ chức đảng và 1.231 đảng viên có vi phạm; thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên, trong đó có 30 cấp ủy viên các cấp.
 
    Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những bất hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, quy định, đó là: Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tuy đã được đấu tranh, ngăn chặn, nhưng chưa đẩy lùi một cách triệt để; một số vụ việc tiêu cực nghiêm trọng mà người vi phạm là đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức đảng, chính quyền. Bên cạnh đó là sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước đang lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên để xuyên tạc, kích động… đã gây ảnh đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk rất quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định của Đảng về nêu gương; đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, cụ thể hoá các nội dung của nghị quyết, quy định phù hợp với tình hình và điều kiện của tỉnh; xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng về chính trị bắt buộc đối với cán bộ.
 
    Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đặc biệt lưu ý việc rà soát các sai phạm của cán bộ, đảng viên, những bức xúc của Nhân dân, các khiếu nại, tố cáo kéo dài nếu không xử lý tốt thì những vấn đề xã hội này sẽ dễ trở thành điểm nóng về an ninh, trật tự; cùng với đó, quản lý chặt các đối tượng Fulrô, các hoạt động của tin lành Đề ga lôi kéo, kích động đồng bào gây rối nhằm phá hoại khối đoàn kết dân tộc.
 
    Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để Đoàn kiểm tra có những đánh giá chính xác, cụ thể, công tâm, khách quan những điều đã làm được và chưa được trong quá trình triển khai nghị quyết, quy định; từ đó, giúp Trung ương kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung mới cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Cù Tất Dũng
.