Ban Nội chính Trung ương: Chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ Sáu, 21/06/2019, 17:09 [GMT+7]

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và lãnh đạo Ban chúc mừng

Đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo Ban tặng hoa chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo Ban tặng hoa chúc mừng Tạp chí Nội chính

 Các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương chúc mừng

 Đặng Phước

.