Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên tại tỉnh Đồng Nai

Thứ Hai, 15/07/2019, 14:25 [GMT+7]
    Chiều 14-7-2019, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Ðảng có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai để công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy toán về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện các quy định của Đảng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc.
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn và các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra.
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cùng các đồng chí trong  Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo đơn vị, địa phương được kiểm tra.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, kế hoạch và nội dung kiểm tra. Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện các quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành ủy Biên Hoà và Thị ủy Long Khánh (giai đoạn từ tháng 11-2016 đến nay). 
 
    Đoàn công tác đã nghe Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo một số kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo đó, Tỉnh ủy Đồng Nai luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về việc nêu gương bằng nhiều hình thức như trực tuyến nội bộ; truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai những nội dung cơ bản, những điểm mới trong quy định; cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, quy định bám sát thực tiễn của tỉnh, để cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh được học tập, theo dõi.
 
    Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đăng ký cam kết tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện những việc làm cụ thể, phù hợp với vị trí công tác, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân để tập trung giải quyết; công khai kế hoạch cam kết để cán bộ, đảng viên cùng giám sát. Từ việc phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, đã tạo chuyển biết tích cực và tạo động lực cho sự phát triển của tổ chức, đơn vị, địa phương.
 
    Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thường xuyên giám sát đối với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên, cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc tỉnh và các sở, ngành việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, của Ban Chấp hành Đảng bộ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện trách nhiệm nêu gương; công tác quản lý, sử dụng tài chính của Đảng; xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm. Từ đó, đánh giá tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
 
    Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương còn chung chung, thiếu cụ thể hóa; chưa tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề mà chủ yếu là kiểm tra định kỳ trong đó có gắn nội dung việc triển khai thực hiện nghị quyết, quy định; tiến độ thực hiện việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế có việc còn chậm, chưa triệt để… 
 
 Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá báo cáo tự kiểm tra của Tỉnh ủy Đồng Nai tương đối chi tiết, đã nêu được kết quả, ưu điểm cũng như khuyết điểm sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về nêu gương, đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện.
 
    Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Tỉnh ủy Đồng Nai bổ sung vào báo cáo các nội dung như: Việc cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong xây dựng các quy định của địa phương về cơ chế kiểm soát quyền lực và xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên; quy định về người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo; các tiêu chí đánh giá, sàng lọc, thay thế, cho từ chức cán bộ yếu kém mà không chờ hết nhiệm kỳ; công tác đấu tranh với các biểu hiện vô cảm, hách dịch, cửa quyền trong thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Nhân dân và báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cũng như những quan điểm sai trái; cần đưa ra các giải pháp, những kiến nghị cụ thể có liên quan trực tiếp tới các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương để từ đó nâng cao hiện quả của việc thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. 
Cù Tất Dũng
.