Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Bảy, 13/07/2019, 12:12 [GMT+7]

Chiều 12-7-2019, Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Ðảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để công bố Quyết định kiểm tra và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện các quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn và các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đồng chí trong  Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo các ban, đơn vị được kiểm tra.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác công bố các quyết định về thành lập, các thành viên của Đoàn kiểm tra, kế hoạch và nội dung kiểm tra. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện các quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với tập thể Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động, Ban Tài Chính, Công đoàn ngành Công thương, Báo Lao Động và Viện Khoa học vệ sinh an toàn lao động (giai đoạn từ tháng 11-2016 đến nay).

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong hai năm vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Tổng Liên đoàn đến các công đoàn cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy toán về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Tổng Liên đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt diễn biến, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; khắc phục, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan.

Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định trách nhiệm, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết; nguyên tắc tập trung dân chủ tiếp tục được cụ thể hóa như ban hành một số quy chế, quy định mới nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đề cao thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Đảng đoàn Tổng Liên đoàn trong mối quan hệ với các cấp công đoàn.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, chưa thấy rõ ý nghĩa của việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn còn yếu, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp FDI; nhiều công đoàn cơ sở chưa đáp ứng được những yêu cầu, mong mỏi của người lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đòng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị quán triệt tinh thần cơ bản của nghị quyết và các quy định, đồng thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và quy định của Đảng; cụ thể hóa việc thực hiện, trong đó có trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; bổ sung các quy định về quản lý tài sản, tài chính của công đoàn các cấp, trong đó chỉ đạo các khoản thu, chi ở các cấp phải thông qua tài khoản để đảm bảo công khai, minh bạch; ban hành các tiêu chuẩn về chức danh cán bộ, đồng thời thực hiện thi tuyển cán bộ công đoàn. Từ đó, hành thành các quy định để dần đần làm cho bộ máy của tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương bước đầu ghi nhận sự chuẩn bị các nội dung cho cuộc kiểm tra của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bám sát yêu cầu của cuộc kiểm tra.

 Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Để cuộc kiểm tra được chính xác, khách quan và toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định trách nhiệm nêu gương, đồng chí Bí thư Trung ương đảng đề nghị Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục bổ sung một số nội dung nhận định, đánh giá, dự báo các yếu tố có thể tác động tới cán bộ công đoàn, công nhân và người lao động dẫn đến việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để hóa giải những khúc mắc, những xung đột về lợi ích giữa người lao động với người sử dụng lao động, hệ thống công đoàn cần nắm chắc tư tưởng chính trị, những mong mỏi của công nhân, người lao động; phát huy vai trò của báo chí công đoàn trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị nhằm lôi kéo công nhân, người lao động tham gia các hoạt động trái pháp luật.

Phát huy vai trò giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động trong quản lý tài chính, tài sản, biên chế, không để thất thoát, lãng phí; chấn chỉnh kịp thời các hành vi né tránh, sợ va chạm, không dám bảo vệ những yêu cầu chính đáng của công nhân, người lao động; tiếp tục sàng lọc, đưa ngay những cán bộ, đảng viên không đủ phẩm chất chính trị ra khỏi đảng. Những kiến nghị của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải sát với những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương để từ đó Trung ương kịp thời khắc phục những hạn chế, bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn, tăng hiệu quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.

                                                                                                Cù Tất Dũng

.