Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và Lễ trao tặng Huân chương Lao động

Thứ Hai, 03/01/2022, 10:04 [GMT+7]
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

 Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Công tác nội chính
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Công tác nội chính
Đồng chí Mai Ngọc Dương, Vụ trưởng Vụ Pháp luật
Đồng chí Mai Ngọc Dương, Vụ trưởng Vụ Pháp luật
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Nguyễn Văn Trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Đồng chí Nguyễn Văn Trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Đồng chí Trần Đức Phong, Vụ trưởng thuộc Vụ Cải cách tư pháp
Đồng chí Trần Đức Phong, Vụ trưởng thuộc Vụ Cải cách tư pháp
Đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương III tại điểm cầu Thành phố Đà Nẵng
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương III tại điểm cầu Thành phố Đà Nẵng
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I
Đồng chí Mai Xuân Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí Mai Xuân Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc

 Đặng Phước

.