Đồng Tháp: Tổng kết công tác phối hợp năm 2023 về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 19/03/2024, 14:23 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2023 về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Trong năm 2023, công tác phối hợp giữa 03 cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ. 03 cơ quan đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 02 báo cáo, 05 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chuẩn bị nội dung tổ chức các hội nghị, cuộc họp sơ kết, tổng kết định kỳ 06 tháng, năm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các cuộc họp, phiên họp Thường trực, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Chế độ trao đổi thông tin, xử lý công việc liên quan đến công tác phối hợp được chú trọng, bảo đảm đúng phạm vi, nguyên tắc nội dung phối hợp; chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên, góp phần thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.
 
Quang cảnh Lễ ký kết
Quang cảnh Lễ ký kết
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế, đó là, một số nội dung phối hợp chưa được thực hiện thường xuyên, nhất là phối hợp trong việc trao đổi kinh nghiệm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong kiểm tra, giám sát và trao đổi thông tin về các dấu hiệu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng; việc trao đổi, cung cấp thông tin đối với một số vụ việc, vụ án có lúc chưa kịp thời; công tác phối hợp kiểm tra, rà soát, thẩm định, tham mưu người đứng đầu cấp ủy trả lời kết quả sau tiếp dân chưa kịp thời, tiến độ chỉ đạo giải quyết khiếu nại một số trường hợp còn chậm.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu  đã góp ý nhiều nội dung  và đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, khắc phục hạn chế, tăng cường giao lưu phối hợp giữa các đơn vị một cách nhịp nhàng, chặt chẽ hơn; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của 03 cơ quan. Đồng thời, 03 cơ quan tiến hành ký kết và triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp công tác năm 2024. 
 
    Trong thời gian tới, 03 cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được đề ra trong Quy chế phối hợp, Kế hoạch phối hợp công tác năm 2024. Trong đó, trọng tâm là phối hợp tham mưu cụ thể hóa, triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; phối hợp trong phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập về chủ trương, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực để “không thể tham nhũng”; phối hợp tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa các đơn vị, cán bộ được phân công; việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu bảo đảm chính xác, kịp thời, đầy đủ, linh hoạt và bảo đảm đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; xây dựng cơ quan, đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngọc Lợi 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.