Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Thứ Hai, 18/03/2024, 11:25 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà chúc mừng đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà chúc mừng đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ mới
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ mới
Lãnh đạo và cán bộ cấp Vụ Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Lãnh đạo và cán bộ cấp Vụ Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Thu Huyền

.