Trà Vinh: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo chuyển biến quan trọng về kinh tế - xã hội

Thứ Bảy, 31/07/2021, 05:16 [GMT+7]
    Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác học tập, nghiên cứu nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, được 44.675 cuộc, có 1.606.657 lượt người dự (tỷ lệ đảng viên đạt trên 98%). Cùng với đó là chú trọng đưa sinh hoạt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với định hướng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sát hợp. Qua đó, tiếp tục làm sâu sắc nội dung, thấy được sự cần thiết, nâng cao về nhận thức và ý thức trách nhiệm học tập, công tác, học tập, sản xuất kinh doanh trong Đảng và ngoài xã hội. 
 
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh khen thưởng cho đại diện tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh khen thưởng cho đại diện tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
    Người đứng đầu cùng tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn chú trọng cụ thể hóa đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết hàng năm, xác định rõ nội dung đột phá, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm như bồi hoàn giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách đối với đối tượng chính sách, vùng dân tộc…; góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 
 
    Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương, các ngành đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả và tạo sức lan tỏa lớn như: Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Dân vận khéo”; “Đền ơn, đáp nghĩa”,… Qua các phong trào, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn lao động, sản xuất, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong đó, diện mạo nông thôn được khởi sắc hơn, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân được nâng cao; toàn tỉnh đến cuối năm 2020 có 81% xã, 91,8% hộ và 88% ấp đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 2 xã đạt chuẩn nâng cao và 8 xã đang hoàn thành thủ tục công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long), thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 239.973 hộ gia đình văn hóa; có 665 ấp, khóm văn hóa; 14 phường, thị trấn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm còn 1,8%, hộ cận nghèo còn 5,76%.
 
    Trong thời gian tới, Trà Vinh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hơn nữa và tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đạt mục tiêu “Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”.
                                                                                                    P.V
.