Lào Cai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 25/05/2021, 09:20 [GMT+7]
    Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục, do đó việc thực hiện đã đi đúng trọng tâm và đạt được hiệu quả cao. Thông qua việc nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ. Theo đó, đã ban hành 171 văn bản lãnh đạo với phương châm chủ động, sáng tạo, lựa chọn một số khâu, một số việc có tính chất trọng tâm, có điểm nhấn để tập trung thực hiện.
 
Huyện ủy Văn Bàn khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Huyện ủy Văn Bàn khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
    Tỉnh ủy đã chỉ đạo xuyên suốt đến cơ sở việc “Ghi danh” định kỳ hằng tháng, 6 tháng và hằng năm những mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình để nhân rộng. Toàn tỉnh đã ghi danh được 1.199 mô hình mới, tập thể và 2.322 cá nhân điển hình. Xuất phát từ chỉ dẫn của Bác “Đức là gốc của người cán bộ”, Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với 22 tổ chức đảng và 14 cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cấp huyện, cấp xã đã kiểm tra 1.416 tập thể và 4.330 cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra đã kịp thời biểu dương những tấm gương sáng về học và làm theo Bác, uốn nắn những biểu hiện chưa tốt để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện theo cam kết...
 
    Với tinh thần chủ động, sáng tạo, không kể giờ, không chờ việc, khâu học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tạo ra những bước chuyển thực sự. 245.859 là số lượt cán bộ, đảng viên tự giác cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong 5 năm qua; 8.240 chuẩn mực đạo đức đã được ban hành, khái quát thành khẩu hiệu, treo trang trọng ở trụ sở làm việc các địa phương, cơ quan, đơn vị để nhắc nhở cán bộ, đảng viên học tập, tu dưỡng và noi gương Bác. Toàn tỉnh đã kịp thời biểu dương, khen thưởng 1.111 tập thể và 8.031 cá nhân, trong đó 14 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
    Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt ở các địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị, trường học, ngày càng tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Việc học tập và làm theo Bác đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh...
                                                                                                      P.V
.