Điểm báo tuần số 348 Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 06/01/2020, 16:47 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Văn Hóa, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (31/12) đồng loạt đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2019 như: Tăng trưởng trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.800 USD/người trong khi dân số hơn 96 triệu người, đó là điều chưa có trong lịch sử nước ta. Tỷ lệ nợ công so với GDP giảm mạnh, xuống mức 55% và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định (65%); dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD (đạt khoảng 517 tỷ USD), trong đó xuất siêu gần 10 tỷ USD, xuất khẩu tăng khoảng 8% so với năm 2018. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và những nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn đó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm. Nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh. Việc thanh tra, kiểm tra Dự án gang thép Thái Nguyên, Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; bổ sung nhiều vụ việc vào diện trực tiếp chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong đó có vụ Công ty Nhật Cường; đưa ra xét xử vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty AVG... là những ví dụ minh chứng cho những điều nêu trên. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn với những thành tích đã đạt được, vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng còn thấp; tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu trong năm 2020, các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương, nghiêm túc quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ, chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ
    Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Biên Phòng, Đài TNVN, TTXVN (31/12) cho biết, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương (Ban Chỉ đạo 35) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 chủ trì.Năm 2019, Ban Chỉ đạo 35 đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Quân đội. Ban Chỉ đạo 35 cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đề án, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, những vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn. Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tiêu chí, chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế. Tích cực bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, xứng đáng vai trò nòng cốt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn nghệ nhằm ngăn chặn sự thẩm lậu của tài liệu, ấn phẩm độc hại vào đơn vị...
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Công Thương, Giáo dục Việt Nam, Hà Nội mới,  Sài Gòn giải phóng, Người lao động, Đài TNVN, TTXVN (03/01)đưa tin vềHội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia). Năm 2019, nhìn chung tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế, có mặt cải thiện tốt hơn. Toàn quốc xảy ra 49.766 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 7,39% so với năm 2018; tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ; thuê nhà xưởng sản xuất ma túy; kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hành vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo xuất xứ Việt Nam để gian lận thương mại, gây thất thu ngân sách nhà nước và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu năm 2020, năm có nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, phải ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm để bảo vệ sản xuất trong nước, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các ban chỉ đạo tiếp tục bám sát nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tập trung sửa đổi, hoàn thiện thể chế chính sách, công tác phối hợp lực lượng, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và trực tiếp chỉ đạo xử lý một số vụ việc nổi cộm, làm gương, răn đe giáo dục chung; tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức.Tết Nguyên đán đã cận kề, đây cũng là dịp buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm gia tăng, Thủ tướng đề nghị các lực lượng chức năng cần nỗ lực mạnh mẽ hơn để nhân dân bình yên hơn, an toàn hơn.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân Dân, Nhân Dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Sài Gòn giải phóng, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04/01) đưa tin, Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Quốc hội. Trong năm 2019, hoạt động của Quốc hội đã để lại nhiều dấu ấn với số lượng lớn các luật, bộ luật, nghị quyết được ban hành, nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết định tại các kỳ họp Quốc hội; hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tiếp tục tạo ra những chuyển biến quan trọng; hoạt động ngoại giao nghị viện ngày càng hiệu quả, đóng góp vào đường lối đối ngoại đa phương của đất nước.Đóng góp vào những thành tích đó, Văn phòng Quốc hội đã không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức, lề lối làm việc, có nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả. Biểu dương những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong năm 2020, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội. Tích cực phối hợp tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Văn phòng Quốc hội cần nỗ lực hơn nữa khi Quốc hội Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Ðại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41.Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội sớm triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế một cách quyết liệt nhưng phải thận trọng, chắc chắn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, sớm đưa Trung tâm điều hành Quốc hội điện tử vào hoạt động.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Giáo dục và Thời đại, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người lao động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress, Đài TNVN (01/01/2020) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngTP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoài Nam, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2; Lê Thị Thanh Thúy, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue và Trương Văn Út, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Tất cả bị can này cùng bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Theo kết luận điều tra, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thành Tài đã ký quyết định giao và cho thuê đất chỉ định đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue  trong khi Công ty này không phải là đối tượng được giao và thuê qua hình thức chỉ định. Việc làm này đã làm Nhà nước thất thoát trên 2.000 tỷ đồng.
 
    Báo Điện tử Đảg Cộng sản, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Bảo vệ pháp luật, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Thái Bình, Thời báo Tài Chính, Hà Nội mới, Đài TNVN, TTXVN (01/01/2020) cho biết, trong tuần, Ðoàn kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư và Ðoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ðoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 9 tháng năm 2019. Đoàn công tác do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm và trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại Cần Thơ. 
 
    Báo Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Đời sống và Pháp luật, Phụ nữ Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (02/01/2020) đưa tin, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP. Đà Nẵng. Trong số các bị cáo có Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) và hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến. Theo cáo trạng, Vũ "nhôm" lợi dụng mối quan hệ quen biết với các cựu quan chức Đà Nẵng để thâu tóm tổng cộng 22 nhà đất công sản, dự án bất động sản với với nhiều “ưu đãi”, như: Không qua đấu giá quyền sử dụng đất, áp đơn giá giao quyền sử dụng đất không đúng giá thị trường, giảm 10% tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở trái quy định... Theo Cơ quan điều tra, hành vi của Vũ "nhôm" cùng nhóm cựu quan chức TP. Đà Nẵng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền là 22.047 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 tuần.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Đời sống và Pháp luật, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Giao Thông, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, VnExpress, TTXVN (02/01) theo nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, bị can Lê Thanh Liêm được xác định liên quan đến vụ việc lắp đặt camera an ninh tại công trình 4 cơ quan gồm Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, Trung tâm Giám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Giám định y khoa đóng tại phường 3, thành phố Tân An, do Sở Y tế làm chủ đầu tư.Trong quá trình thực hiện gói thầu, các thiết bị thi công bị thay đổi xuất xứ hàng hóa và model so với hợp đồng đã ký kết, Lê Thanh Liêm biết rõ điều đó nhưng không chỉ đạo khảo sát lại giá, đồng thời không phê duyệt lại dự toán để điều chỉnh hợp đồng đã ký kết; cùng với số tiền quyết toán thừa cho nhà thầu đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 911 triệu đồng.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Quân đội nhân dân, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03/01) cho biết,  Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra -  Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại TP. Hồ Chí Minh. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Kim Phát và Lê Văn Thanh, đều là nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh; Lê Tôn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh.Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho Nhà nước.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Thông tấn xã Việt Nam (31/12/2019) cho biết,  ông Ivo Sanader, cựu Thủ tướng Croatia đã bị kết án 6 năm tù giam và ông Zsolt Hernadi, lãnh đạo Tập đoàn năng lượng Hungary MOL lĩnh án 2 năm tù giam với các tội danh nhận và đưa hối lộ, liên quan tới một thỏa thuận năm 2009, trong đó cho phép MOL mua cổ phần của Tập đoàn Dầu mỏ và Khí đốt Croatia INA.Trong phán quyết mới đưa ra, thẩm phán Maja Stampar Stipic nêu rõ cựu Thủ tướng Sanader đã nhận khoản tiền 10 triệu euro (11 triệu USD) để cho phép MOL mua cổ phần, qua đó kiểm soát INA.
 
    Báo Thanh tra (02/01/2020) đưa tin, Tổng chưởng lý liên bang Ethiopia đã buộc tội 50 người vì hành vi tham nhũng và lạm dụng chức vụ liên quan đến dự án xây dựng đập Đại phục hưng trên nhánh sông Nile Xanh.Trong số đó có ông Azeb Asnake, cựu Giám đốc điều hành công ty Điện lực Ethiopia và Đại tá Mulu Woldegebriel, cựu Phó Tổng Giám đốc của METEC, một Tập đoàn công nghiệp hàng đầu do quân đội nước này điều hành, đã bị buộc tội liên quan đến hợp đồng 5,1 tỷ Birr Ethiopia (160 triệu USD), mà công ty Điện lực Nhà nước thuê METEC dọn sạch rừng - nơi nước từ đập trên sông Nile dự kiến sẽ chảy qua. Dự án được khởi công từ năm 2014, với tổng chi phí lên đến 4 tỷ USD, nhiều cáo buộc tham nhũng và quản lý sai đã được ghi nhận kể từ khi khởi công dự án.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
    - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gia.
 
    - Truy tố ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh.
 
    - Xét xử hai cựu Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.
 
    - Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Kim Phát và Lê Văn Thanh, đều là nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.