Điểm báo tuần số 347 từ ngày 23-12 đến ngày 28-12 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 30/12/2019, 17:50 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Giao Thông, Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội mới, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-12) đồng loạt đưa tin về Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội... đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; tốc độ phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức cao, được các tổ chức, bạn bè quốc tế ghi nhận. Kinh tế vĩ mô ổn định, thu ngân sách tốt, lạm phát ở mức thấp... Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy những thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, toàn diện hơn, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý vi phạm trong Đảng, làm cho bộ máy thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo được niềm tin trong nhân dân; quốc phòng - an ninh được giữ vững; vai trò và vị thế của Việt Nam tiếp tục nâng cao trên trường quốc tế... Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan tham mưu, trong đó có Văn phòng Trung ương Đảng. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, khối lượng công việc tăng lên nhiều, Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, đồng thời phải có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo nhằm làm tốt công tác tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc trong năm 2020; công tác văn phòng cần được tích cực cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác bảo mật; nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng đổi mới cơ chế, phong cách phục vụ; cùng với đó quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Giáo dục và Thời đại, Tiền Phong, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (24-12) đưa tin, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, điểm nổi bật rõ nét của công tác tuyên giáo là tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội. Ban Tuyên giáo các cấp ngày càng chủ động hơn, có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bước đầu kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam trên internet, mạng xã hội. Cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân… có nhiều loạt bài chính luận có tính đấu tranh cao, hiệu quả trong lĩnh vực này. Các Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp bộ máy tổ chức và triển khai vị trí việc làm; thực hiện trưởng ban tuyên giáo cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã phát huy tác dụng tích cực… Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, ngành tuyên giáo tập trung thực hiện bảy nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm: Làm tốt công tác tham mưu phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền cần sử dụng tất cả các môi trường, loại hình thông tin, tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, mở đầu bằng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, tạo thành những làn sóng liên tục, nối tiếp nhau và thành cao trào vào dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các giai tầng vào dự thảo Báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Tiền Phong, Khoa học và Đời sống, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (25-12) cho biết, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2019 và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, gắn với tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND); triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 trong lực lượng CAND.  Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong năm 2019, lực lượng CAND đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; điều tra, làm rõ 40.744 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 81,93%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%; triển khai quyết liệt, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ công tác điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế; phát hiện, xử lý 14.356 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 298 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 1.710 vụ buôn lậu; đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ, công tác thu hồi, kê biên tài sản được tập trung đẩy mạnh và triệt để hơn.Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, lực lượng CAND tiếp thu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư; tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nêu rõ: Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong CAND; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong nội bộ ngành Công an, nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Đồng thời, lực lượng CAND phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị cấp cao ASEAN, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Pháp luật Việt nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, Thanh tra, Công lý, Bảo vệ pháp luật, Nhà báo và Công luận, Giáo dục và Thời đại, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (25-12) đưa tin, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. Theo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019, các bộ và ngành tư pháp tích cực, chủ động xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm và xây dựng, ban hành sớm Chương trình hành động, kế hoạch của bộ, ngành thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác… Bộ Tư pháp nỗ lực tham mưu Chính phủ thực hiện các giải pháp hiệu quả nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật lên 17 bậc so với năm 2018, góp phần nâng cao tính hấp dẫn của môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ban và ngành tư pháp tập trung chỉ đạo, lãnh đạo làm tốt hơn vai trò của mình trong thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật; Bộ Tư pháp cần chủ động tham gia và tích cực đóng góp vào việc hoàn thiện các quy định pháp luật trong hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, tạo chuyển biến cơ bản, bền vững về mọi mặt trong đó cần tập trung chỉ đạo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, chú trọng cải cách thủ tục hành chính và chất lượng các dịch vụ công; tập trung nguồn lực giúp Chính phủ xử lý tốt các vấn đề pháp lý quốc tế. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm hơn nữa đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật.
 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Lễ trao tặng Huân chương, Huy hiệu Đảng của Ban Nội chính Trung ương
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Lễ trao tặng Huân chương, Huy hiệu Đảng của Ban Nội chính Trung ương
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (28-120)  đưa tin, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu ttaji Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá cán bộ của Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, chất lượng, hiệu quả nhiều mặt công tác được nâng lên, để lại những dấu ấn tốt. Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của năm 2020, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu Ban tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2020 của hai Ban Chỉ đạo; chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ tốt các cuộc họp, phiên họp của hai Ban Chỉ đạo, Thường trực hai Ban Chỉ đạo; sâu sát, cụ thể, kiên trì hơn, kịp thời hơn, quyết liệt hơn trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo. Trong năm hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với quy định mới của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Phan Đình Trạc nêu rõ cùng với việc tập trung xây dựng 4 Đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành 4 đề tài, đề án khoa học năm 2019 và triển khai 7 đề tài, đề án khoa học năm 2020, Ban tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, các văn bản pháp luật do các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo kiến nghị để khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Phú Yên, Công an nhân dân, Tiền Phong, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí (24-12) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Văn Phước, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Trương Công Lộc, nguyên cán bộ phụ trách kế toán; Ngô Thị Phương Thảo, nguyên kế toán và Huỳnh Thị Nhã Nhàn, nguyên thủ quỹ cùng công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 8/2017, các bị cáo đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt số tiền hơn 2,8 tỷ đồng mà các bị can có trách nhiệm quản lý.
 
    Báo Nhân Dân, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Đài TNVN, TTXVN (25-12) dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, liên quan đến vụ án 2 nhân viên củaPhòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ là Nguyễn Thị Minh Liễu, Kế toán trưởng và Trần Thị Huệ, Thủ quỹ tham ô số tiền 26,5 tỷ đồng, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt tạm giam Ngô Hoàng Thái, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng, rà soát các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo pháp luật.
 
    Báo Đại đoàn kết, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công lý, Đời sống và Pháp luật, Giao Thông, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietnamNet, Đài TNVN (26-12) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Chí Phương, cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa, về tội “Nhận hối lộ”. Trước đó, Đỗ Đức Hiếu, cán bộ Đội Cảnh sát trật tự - Công an TP. Thanh Hóa đã lấy trộm chiếc xe máy Air Blade là xe tang vật để tại nhà xe của cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa để sử dụng. Lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, ông Phương đã 3 lần nhận của Hiếu 260 triệu đồng để giúp người này không bị xử lý kỷ luật và không bị xử lý hình sự. Hành vi của cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ.
 
    Báo Lao Động, Đại đoàn kết, Bảo vệ pháp luật, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Giáo dục và Thời đại, Phụ nữ Việt Nam, Giao Thông, Hà Nội mới, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (26-12) đưa tin, Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Chí Minh; Nguyễn Thanh Chương, nguyên Trưởng Phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh); Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh và Trương Văn Út, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, cùng bị truy tố về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Theo cáo trạng các bị cáo đã tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79) thâu tóm nhà, đất công sản có vị trí “đắc địa” ở Thành phố Hồ Chí Minh với giá rẻ, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước. Phiên tòa diễn ra từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2019.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN (27-12) cho biết, trong tuần, các Ðoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về công tác PCTN từ năm 2018 đến nay. Đồng chí Ðại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam. đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019. Công tác kiểm tra, đôn đốc nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua; đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, cũng như tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của địa phương, của các cơ quan, tổ chức, từ đó kịp thời kiến nghị với Trung ương, các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung các quy định để công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng mang lại hiệu quả cao hơn.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Công an nhân dân, Thanh tra, Công lý, Giáo dục và Thời đại, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (28-12) thông tin từ Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Việc khởi tố, tạm giam bị can Thủy nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong vụ án buôn bán thuốc chữa ung thư giả tại Công ty VN Pharma. Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Lao Động, Đời sống và Pháp luật, Giao Thông, Khoa học và Đời sống, Giáo dục và Thời đại, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, An ninh Thủ đô, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (28-12) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai bị can liên quan đến buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
 
    Báo Đại đoàn kết, Lao Động, Pháp luật  Việt Nam, Thanh tra, Đời sống và Pháp luật, Giáo dục và Thời đại, Giao Thông, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người lao động, Dân trí, VietnamNet (28-12) đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Hiệu trưởng, kiêm Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh Bắc về tội “Giả mạo trong công tác”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, bị can Nguyễn Thị Minh Châu đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ Văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. 
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Thông tấn xã Việt Nam (25-12) cho biết, Hạ nghị sỹ Tsukasa Akimoto, thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ hàng triệu yen tiền mặt từ doanh nghiệp Trung Quốc. Doanh nghiệp này đang tìm cách xây dựng một khu nghỉ dưỡng kết hợp casino ở tỉnh Hokkaido.Ông Akimoto từng đảm nhận cương vị Thứ trưởng cấp cao trong Văn phòng Nội các Nhật Bản và phụ trách công tác xúc tiến mở các casino ở Nhật Bản - một sáng kiến chính sách được chấp nhận dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe nhằm khuyến khích phát triển kinh tế và du lịch.Tuy nhiên, ông Akimoto đã nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái nêu trên.
 
    Báo Thanh tra (27-12) đưa tin, bà Porcell, Tổng Chưởng lý sắp mãn nhiệm của Kenia chỉ ra rằng, trong số 116 vụ tham nhũng được chuyển đến các tòa án, 75% vẫn đang chờ xét xử. Bà cho biết, trong năm qua, cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức là cuộc đối đầu trực tiếp đầy cam go chống lại tổ chức tội phạm móc nối với quyền lực, chuyển hàng tỷ USD từ công quỹ sang túi cá nhân. Con số này đã gây ra nhiều phản ứng mạnh ở cả trong và ngoài ngành Tòa án.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng.
 
    - Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 
    - Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.
 
    - Xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và các đồng phạm.
 
    - Bắt tạm giam Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.