Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính

Thứ Sáu, 26/04/2024, 10:27 [GMT+7]
Quang cảnh buổi Lễ
Quang cảnh buổi Lễ
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương  trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đàm Văn Lợi
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đàm Văn Lợi
Tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng
Tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu
Đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính phát biểu
Đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính phát biểu 
Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng
Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng
Lãnh đạo Vụ Nghiên cứu tổng hợp chúc mừng
Lãnh đạo Vụ Nghiên cứu tổng hợp chúc mừng
Lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương chúc mừng
Lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương chúc mừng
Tập thể Tạp chí Nội chính chúc mừng
Tập thể Tạp chí Nội chính chúc mừng

 Đặng Phước

.