Điện Biên: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Chủ Nhật, 01/10/2023, 13:49 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2023, Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kết thúc 02 cuộc kiểm tra đối với 02 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện Điện Biên Đông và huyện Mường Chà.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tư pháp; triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp mới ban hành. Sở Tư pháp tỉnh thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; quản lý về xử phạt vi phạm hành chính, về bồi thường nhà nước; tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện các văn bản trong lĩnh vực hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp theo quy định. 
 
Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 8/2023
Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 8/2023
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động theo tinh thần cải cách tư pháp; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các đơn vị trực thuộc theo quy định; triển khai và sử dụng hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án hành chính, hôn nhân gia đình, dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động bảo đảm đúng quy định; tiếp 13 lượt công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý 20 đơn/20 việc bảo đảm đúng quy định pháp luật.
 
    Thực hiện việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng, đảm bảo tính công khai, dân chủ, nghiêm minh. Trong tháng, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức 07 phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội; 06 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; 
 
    Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động bổ trợ tư pháp theo quy định. Sở Tư pháp đã quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra về tổ chức, hoạt động của thừa phát lại theo quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại; ban hành kế hoạch kiểm tra tổ chức, hoạt động giám định tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo và huyện Tủa Chùa. 
 
    Tiếp tục triển khai thi hành Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Văn phòng Hội Luật gia tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Điện Biên lần thứ IV; thực hiện tư vấn pháp luật 06 vụ việc. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên thực hiện trợ giúp pháp lý 68 vụ việc.
 
    Hội đồng nhân dân các cấp triển khai các nhiệm vụ về giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, góp phần bảo đảm hoạt động của các cơ quan theo đúng pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp. Các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực, chủ động thông tin về tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp.
 
    Hợp tác quốc tế về tư pháp tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, thực hiện các quy định về tương trợ tư pháp về hình sự trong công tác điều tra, giải quyết án hình sự, truy nã tội phạm với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được  duy trì thường xuyên và có hiệu quả.
Tuệ Minh
.