Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế "Các chính đảng và một xã hội mới"

Thứ Sáu, 06/10/2023, 14:40 [GMT+7]
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham dự Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham dự Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp Bộ trưởng Venezuena
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp Bộ trưởng Venezuena
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Ha viện Mexico
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Ha viện Mexico
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn đại biểu tiếp Tổng Bí thu Đảng Morena
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn đại biểu tiếp Tổng Bí thu Đảng Morena
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Guitiérrez.
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Guitiérrez
Đồng chí  Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương gặp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Mexico Carmen Moreno Toscano.
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương gặp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Mexico Carmen Moreno Toscano
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho Hạ nghị sĩ Sofia Carvajal, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) của Mexico.
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho Hạ nghị sĩ Sofia Carvajal, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) của Mexico
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng Cách mạng thể chế (PRI)
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng Cách mạng thể chế (PRI) 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn đại biểu thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn đại biểu thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico 

 P.V

.