Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị triển khai kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ Ba, 17/10/2023, 17:15 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra

 Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trịnh Minh Đại, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương
Đồng chí Trịnh Minh Đại, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương
Đồng chí Tạ Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Tạ Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương

Đặng Phước

.