Bắc Ninh: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay

Thứ Hai, 18/09/2023, 15:45 [GMT+7]
    Thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII đến nay, các cấp, ngành của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt và thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005. Theo đó, các cơ quan tư pháp chủ động nâng cao chất lượng các mặt hoạt động cải cách tư pháp như củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, bổ trợ tư pháp, giúp công tác cải cách tư pháp ở địa phương ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả hơn.
 
    Cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tăng cường chỉ đạo nắm tình hình các điểm, các vụ việc phức tạp trên địa bàn, chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; các cơ quan trong khối nội chính chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, góp phần quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
Một Phiên Tòa của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Một Phiên Tòa của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh
    Ngành Công an tăng cường công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm, tội phạm, đạt hiệu quả cao; các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, xử lý nhanh, hiệu quả, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, năm 2021 giảm 16,5%; năm 2022 giảm 2,4%; 6 tháng đầu năm 2023 giảm 2,6%; công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 85%, các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 5.802 tin, trong đó tiếp nhận mới 5.418 tin; đã giải quyết 5.613 tin, đạt tỷ lệ 96,7% (khởi tố 3.588 tin, không khởi tố 1.622 tin, tạm đình chỉ 403 tin); đang xác minh giải quyết 189 tin. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự được chặt chẽ, trong đó giai đoạn truy tố đã thụ lý 3.348 vụ/6.703 bị can, đã xử lý 3.334 vụ/6.631 bị can, đạt tỷ lệ 99,6%; đang giải quyết 14 vụ/72 bị can. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân, gia đình, việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được đảm bảo chặt chẽ, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp, tích cực đề ra các yêu cầu Tòa án thu thập, bổ sung chứng cứ trong quá trình giải quyết các vụ, việc.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh chú trọng chỉ đạo tăng cường tranh tụng công khai tại phiên toà giữa kiểm sát viên với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác, bảo đảm tính dân chủ, khách quan trong các quyết định của Toà án; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Tòa án nhân dân hai cấp phải giải quyết 17.443 vụ, việc, đã giải quyết được 16.302 vụ việc, đạt tỷ lệ 93,4%. Đến nay, không có vụ, việc nào giải quyết quá hạn luật định, các vụ án tạm đình chỉ đều có căn cứ pháp luật.
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng, việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Toàn ngành Thanh tra thực hiện 505 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.051 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế 139,9 tỷ đồng và 4.440 m2 đất, trong đó thu hồi về ngân sách 82,5 tỷ đồng và 2.250 m2 đất, xử phạt vi phạm hành chính 7,7 tỷ đồng, xử lý khác 49,7 tỷ đồng và 2.190 m2 đất, kiến nghị xử lý đối với cán bộ, công chức có vi phạm.
 
    Công tác thi hành án dân sự có chuyển biến tích cực. Tổng số việc phải thi hành là 26.640, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 21.425, số việc chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 4.403. Trong số việc có điều kiện thi hành đã thi hành và giải quyết xong 16.790 việc, đạt tỷ lệ 78,36%. Tổng số tiền phải thi hành là 9.343,99 tỷ đồng; số tiền có điều kiện thi hành là 4.892,22 tỷ đồng; số tiền chưa có điều kiện thi hành (trừ số chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 2.049,1 tỷ đồng. Trong số tiền có điều kiện thi hành, đã thi hành và giải quyết xong 1.902,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,9%.
                                                                                                P.V
.