Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thứ Ba, 17/10/2023, 18:14 [GMT+7]
    Chiều ngày 17/10/2023, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí Thành viên, Thư ký Đoàn là lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Dân vận Trung ương.
 
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng và lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.   
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định số 889-QĐNS/TW, ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tại Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 
    Sau khi nghe báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác cán bộ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; kịp thời quán triệt,triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo
    Từ năm 2018 đến nay, Bộ đã đã tham mưu, ban hành 01 Nghị định của Chính phủ, 04 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 19 Thông tưhướng dẫn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hoá; thi đua, khen thưởng,…; đồng thời đã ban hành 23 quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ và các quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong một số lĩnh vực của Bộ; nhất là đã ban hành nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự đảng về công tác cán bộ, hoàn thành danh mục vị trí việc làm của cơ quan Bộ và của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, qua công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết trong phạm vi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra
    Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, quá trình kiểm tra cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong công tác cán bộ, nhất là tính đặc thù về cán bộ của Ngành; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra; tuân thủ đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Đặng Phước - Nguyễn Dũng
.