Quảng Bình: Nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

Thứ Tư, 04/10/2023, 14:26 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2023, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tư pháp, rà soát, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp để nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tư pháp; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp và những văn bản có liên quan của Trung ương về nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2023; tổ chức các hội nghị theo định kỳ (Hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2023; Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023). Sau các hội nghị, đã ban hành Thông báo kết luận để triển khai thực hiện đồng bộ trong địa bàn toàn tỉnh.
 
Một Phiên Tòa xét xử theo định hướng cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Một Phiên Tòa xét xử theo định hướng cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
    Hoàn thành cuộc giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giám định pháp y trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh đối với Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh (Sở Y tế), Tòa án nhân dân tỉnh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Qua giám sát, đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện giám định pháp y trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, đưa ra các kiến nghị, đề xuất để khắc phục, chấn chỉnh, xử lý các vấn đề hạn chế, tồn tại, ngăn chặn các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên liên quan đến công tác giám định pháp y trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh.
 
    Thường xuyên theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược cải cách tư pháp; Chương trình số 23-CTr/TU ngày 23/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
    Công tác tư pháp và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên rõ rệt; các cơ quan tư pháp đã thực hiện tốt công tác phối hợp, nhất là trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; các vi phạm, sai sót trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và số hồ sơ phải trả để điều tra bổ sung, số án hủy, sửa đều giảm. Công tác giải quyết án dân sự, hành chính đã có sự chuyển biến tích cực; số án dân sự, hành chính quá hạn, tạm đình chỉ giảm đáng kể; công tác thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng được quan tâm, chú trọng.
                                                                                    Lê Phượng
.