Hội thảo khoa học: Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương về lĩnh vực nội chính qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp

Thứ Ba, 03/10/2023, 12:24 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
Đồng chí TS. Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương khai mạc Hội thảo
Đồng chí TS. Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương khai mạc Hội thảo
PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội thảo
PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội thảo

 Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương
PGS. TS Nguyễn Văn Giang, Ban Thư ký, Hội đồng Lý luận Trung ương
PGS. TS Nguyễn Văn Giang, Ban Thư ký, Hội đồng Lý luận Trung ương
PGS. TS. Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
PGS. TS. Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
GS. TSKH. Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành Luật, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
GS. TSKH. Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành Luật, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
TS. Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
TS. Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Bùi Thị Thu Hồng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ
Đồng chí Bùi Thị Thu Hồng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo

Đặng Phước

 

.