Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố Kế hoạch kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ Tư, 18/10/2023, 21:18 [GMT+7]
    Chiều 18/10, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN TC) công bố Kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC thành pháp luật của Nhà nước (theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW, ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực) đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
    Tham dự Đoàn kiểm tra số 2 có đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo Bộ, ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị kiểm tra.
 
    Nội dung kiểm tra gồm: Công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật và việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập, khoảng trống về cơ chế, chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai; đấu thầu; đấu giá tài sản; giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; cùng với đó, việc rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập, khoảng trống về cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, của Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách. Thời gian lấy số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2023.
   
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, việc kiểm tra được thực hiện theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW ngày 7/8/2023 của Ban Chỉ đạo về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước. Qua kiểm tra, cần đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC thành pháp luật và việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; kết quả khắc phục những sơ hở, bất cập, khoảng trống về cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kiến nghị xử lý các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và vi phạm trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC. Đồng chí lưu ý, việc kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; đúng nguyên tắc, bám sát hướng dẫn, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ban Chỉ đạo, không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị kiểm tra.
    
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra số 2 phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm việc nghiêm túc, khách quan, chỉ rõ những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 35 của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị được kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để Đoàn đạt được yêu cầu, mục đích đề ra.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương thay mặt Đoàn kiểm tra công bố kế hoạch và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương thay mặt Đoàn kiểm tra công bố kế hoạch và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo
    Thay mặt Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Đặng Quốc Khánh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn Kiểm tra. Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ, góp phần cùng Đoàn Kiểm tra hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra... Theo Kế hoạch Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đối với 11 đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
                                                                           Tạ Anh Hưng
.