Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua kết quả kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Thứ Sáu, 20/10/2023, 18:44 [GMT+7]
    Ngày 20/10, tại Bình Phước, Đoàn kiểm tra số 889 của Bộ Chính Trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí Thành viên, Thư ký Đoàn là lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Dân vận Trung ương.
 
    Về phía Tỉnh ủy Bình Phước có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước trong thời gian qua đạt kết quả cao. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ. Các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, cơ chế, chính sách được tập trung sửa đổi, bổ sung tương đối đồng bộ, phù hợp, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu
    Quá trình thực hiện Nghị quyết số 26, Tỉnh Bình Phước đã thực hiện một số nội dung, chỉ tiêu đạt kết nổi bật, như: Cơ cấu cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo đạt tỷ lệ cao. Trong đó, cán bộ nữ ở cấp tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hiện nay có 14/51 đồng chí; có 5/15 đồng chí nữa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có 2 đồng chí là Thường trực Tỉnh ủy; cán bộ giữ chức danh trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh 23/135 đồng chí. Đến nay, 11/11 huyện, thị, thành phố có bí thư cấp ủy và phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không phải là người địa phương; 102/111 số xã, phường, thị trấn có bí thư cấp ủy không phải là người địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra
    Một số nội dung khác, như: Thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội; chuẩn hóa lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác đối với cán bộ chuyên trách cấp xã; xây dựng đội ngũ cấp chiến lược của tỉnh; sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế theo quy định của trung ương cũng được triển khai đạt kết quả cao.
 
    Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước sớm khắc phục.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tặng hoa chúc mừng các đồng chí nữ tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tặng hoa chúc mừng các đồng chí nữ tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, Bình Phước là một điểm sáng trong công tác cán bộ, là một điển hình cần được nhân rộng. Trong đó, công tác cán bộ nữ ở cấp tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cán bộ giữ chức danh trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện thị, thành phố có bí thư cấp ủy và phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không phải là người địa phương làm rất tốt.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu tỉnh Bình Phước cần hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm, làm cơ sở để cơ cấu, sắp xếp lại, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực. Bình phước đã làm tốt việc bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, từ đó cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác cán bộ.
 
    Đồng chí Phan Đình Trạc cũng yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước sớm khắc phục những hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng thời thời đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện đúng các nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số phù hợp với quy định của Trung ương và của cấp trên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước cũng cần chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ.
 
    Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng chí Phan Đình Trạc đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí nữ tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.
                                                                                                    P.V
.