Bế mạc Hội nghị tập huấn cộng tác viên Tạp chí Nội chính

Thứ Sáu, 21/07/2023, 12:55 [GMT+7]
    Sáng 21/7, Hội nghị tập huấn cộng tác viên Tạp chí Nội chính năm 2023 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra với tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc trách nhiệm cao. 
 
    Phát biểu bế mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trân trọng cảm ơn các báo cáo viên rất tâm huyết, trách nhiệm, truyền đạt nhiều kiến thức chuyên sâu và bổ ích; biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các đồng chí cộng tác viên Tạp chí Nội chính.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị tập huấn
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị tập huấn
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, cán bộ dự Hội nghị tập huấn cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của ngành Nội chính Đảng trên mặt trận thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; xác định đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cán bộ ngành nội chính Đảng nói chung và của cộng tác viên Tạp chí Nội chính nói riêng; bố trí thời gian phù hợp để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm tốt nhiệm vụ cộng tác viên Tạp chí Nội chính; khắc phục tư tưởng coi đây là nhiệm vụ “làm thêm”, “làm tranh thủ”; thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng biên tập, chú trọng vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông, kiến thức về xây dựng Đảng, về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các sản phẩm, bài viết, nhất là các bài viết có tính lý luận, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu; phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về hoạt động của hai Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy - Cơ quan thường trực của hai Ban Chỉ đạo; tham mưu chỉ đạo đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu; tăng cường thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao chứng nhận tham gia lớp tập huấn
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao chứng nhận tham gia lớp tập huấn
    Đồng chí lưu ý, quan tâm làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo cung cấp thông tin, định hướng tuyên tuyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nhất là, tham mưu chỉ đạo cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền việc xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm. Đây là những vấn đề nhạy cảm, dễ bị xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù dịch. Do vậy, phải tham mưu chỉ đạo để đảm bảo việc thông tin phải khách quan, chính xác, kịp thời, nhạy bén và đi trước để các thế lực thù địch không lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; không chỉ là đầu mối, cộng tác viên của Tạp chí Nội chính, mà còn phải là đầu mối, khâu nối giúp lãnh đạo Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy mở rộng công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền với các cơ quan trong khối nội chính địa phương; cung cấp thông tin về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho các cơ quan báo chí; tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực do báo chí phản ánh, dư luận quan tâm; phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước trong khai thác, tiếp nhận, viết tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử và Tạp chí Nội chính; cũng như viết, tin, bài, cung cấp thông tin về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chínhtrao chứng nhận tham gia lớp tập huấn
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính trao chứng nhận tham gia lớp tập huấn
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, cộng tác viên tham dự Hội nghị tập huấn cần cập nhật sâu sắc những kiến thức đã học được để vận dụng vào thực tiễn công việc được giao; ngày càng có nhiều tin, bài phong phú, đa dạng, phản ánh đầy đủ, kịp thời, sinh động và toàn diện về hoạt động của ngành Nội chính Đảng và về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cải cách tư pháp ở địa phương.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chínhtrao chứng nhận tham gia lớp tập huấn
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chínhtrao chứng nhận tham gia lớp tập huấn
    Kết thúc Hội nghị tập huấn, Ban Nội chính Trung ương đã trao giấy chứng nhận đã hoàn thành Chương trình tập huấn nghiệp vụ cán bộ cộng tác viên Tạp chí Nội chính năm 2023.
Đặng Phước
.