Hội nghị chuyên đề về tham mưu, giúp việc công tác nội chính cấp huyện

Thứ Sáu, 21/07/2023, 17:37 [GMT+7]
    Sáng 21/7, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Cụm thi đua số III (13 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên) tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2023 và Hội nghị chuyên đề về tham mưu, giúp việc công tác nội chính cấp huyện.
 
    Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên (Cụm trưởng) chủ trì Hội nghị. 
 
    Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã đạt kết quả tích cực trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Theo đó, đã tích cực, chủ động trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy triển khai, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khối nội chính và cấp ủy cấp huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về quốc phòng, biên phòng, an ninh; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm được tăng cường; các vụ án, vụ việc được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trên các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả việc giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành phố. 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương đã được ban nội chính các tỉnh, thành ủy thực hiện nghiêm túc, đăng ký chỉ tiêu thi đua và xây dựng chỉ tiêu đến từng phòng chuyên môn, từng lĩnh vực. Đến nay, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III đã phát hiện và tham mưu xử lý có hiệu quả 113/78 vụ án, vụ việc tham nhũng; 136/40 vụ án, vụ việc về các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận chuyên đề tham mưu, giúp việc công tác nội chính cấp huyện. Theo đó, một số địa phương đang áp dụng mô hình Tổ giúp việc, hoạt động của các Tổ đang đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy trong bối cảnh yêu cầu đặt ra đối với ngành Nội chính Đảng hiện nay. 
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm, góp phần ổn định tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong khu vực. 
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm tiếp tục tập trung vào 06 nhiệm vụ, đó là: (1) Ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy chủ động, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, định hướng của cấp ủy cấp tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các tỉnh, thành phố; tham mưu 02 Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng còn lại của năm 2023; (2) Chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảm bảo an ninh cơ sở; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là các tỉnh Tây Nguyên. Tăng cường công tác theo dõi, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quan điểm xử lý hoặc định hướng xử lý các vụ án, các vụ việc kinh tế, tham nhũng, các vụ án quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan khối nội chính phối hợp, xem xét, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài, tránh gây dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; (4) Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề tồn đọng, bức xúc và mới nảy sinh tại cơ sở, không để xảy ra tụ tập đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; (5) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, của Ban Nội chính Trung ương về thi đua “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”; phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua năm 2023; (6) Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy - Sáng tạo”; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị; sơ kết việc thực hiện để qua đó, sửa đổi, bổ sung, có các giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc, khó khăn đang đặt ra. 
 
    Đối với việc thành lập mô hình Tổ giúp việc công tác Nội chính Đảng cấp huyện đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị lãnh đạo Vụ Địa phương I, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III của Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nghiên cứu, có khảo sát, đánh giá cụ thể về nội dung này để đề xuất lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, xem xét, cho chủ trương thống nhất để thực hiện.
Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Trung ương)
 
.