Đoàn cán bộ Ban Nội Chính Trung ương dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

Thứ Bảy, 15/07/2023, 12:30 [GMT+7]
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn cán bộ mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Tượng đài Nghĩa trang Hàng Dương

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn cán bộ mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Tượng đài Nghĩa trang Hàng Dương

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn cán bộ dâng hương, viếng mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn cán bộ dâng hương, viếng mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại mộ liệt sỹ Anh hùngvũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại mộ liệt sỹ Anh hùng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại mộ liệt sỹ Anh hùng Võ Thị Sáu 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại mộ liệt sỹ Anh hùng Võ Thị Sáu
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại mộ liệt sỹ Anh hùng Võ Thị Sáu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn cán bộ tại Nghĩa Trang Hàng Dương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn cán bộ tại Nghĩa Trang Hàng Dương

 Thu Huyền

.