Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre

Thứ Tư, 28/06/2023, 15:41 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre vừa tổ chức Phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Tại Phiên họp, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động quý II và nhiệm vụ trọng tâm quý III/2023 của Ban Chỉ đạo; Dự thảo Báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; thông qua tờ trình xin ý kiến về dự thảo Công văn của Ban Chỉ đạo về việc chỉ đạo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh và cấp huyện trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc; Tờ trình về dự thảo Hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; Tờ trình về dự thảo Quy chế phát ngôn và chỉ đạo định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thống nhất với các nội dung, báo cáo, tờ trình; đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện các tài liệu, trình ban Chỉ đạo ban hành để triển khai thực hiện.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
    Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân công theo chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách. Kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo các nội dung có liên quan. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có kết quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là công tác tự kiểm tra, thanh tra, phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ đầu, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám định, định giá tài sản; đẩy nhanh tiến độ, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
                                                                                      Trịnh Hoàn
.