Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý

Thứ Năm, 11/05/2023, 07:02 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 4964/UBND-VP triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tăng cường tổ chức và đổi mới công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý bằng các hình thức đa dạng, phong phú bảo đảm hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn để nhiều người dân biết và kịp thời tiếp cận trợ giúp pháp lý khi có tranh chấp, vướng mắc pháp luật. Tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
    Nâng cao vai trò của hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, chú trọng việc giới thiệu, chuyển gửi vụ việc trợ giúp pháp lý. Triển khai hiệu quả chương trình người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tiếp tại tòa, điểm cầu trong phiên tòa trực tuyến; thực hiện việc giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu người được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý. 
 
    Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, nhằm cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất cho các đối tượng trợ giúp pháp lý. Đồng thời, kiện toàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và chi nhánh, trong đó chú trọng bảo đảm cơ cấu trợ giúp viên pháp lý, số lượng người làm việc tương xứng với vai trò là đơn vị sự nghiệp dịch công thiết yếu...
                                                                                            Kim Huệ
.