Vĩnh Long: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 02/2023

Thứ Năm, 09/03/2023, 11:44 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long đã theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; ban hành Chương trình công tác trọng tâm cải cách tư pháp năm 2023; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
    Ngành Tư pháp đã thực hiện thẩm định 05 dự thảo văn bản; đóng góp cho 02 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương; kiểm tra 03 văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật 01 văn bản quy phạm pháp luật vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
 
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (TTXVN)
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (TTXVN)
    Ngành Công an tăng cường đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại cho hoạt động của cơ quan điều tra, thi hành án hình sự, giám định tư pháp, thi hành tạm giữ, tạm giam; duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống kiểm soát an ninh, sửa chữa buồng hỏi cung, buồng giam giữ; đề nghị Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh và Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện Long Hồ.
 
    Ngành Kiểm sát đã điều động 02 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng cho 01 đồng chí; bổ nhiệm chức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cho 01 đồng chí; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện cho 03 đồng chí.
 
    Ngành Tòa án thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định pháp luật; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động nhằm công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án; nâng cao chất lượng tranh tụng tại tòa, thực hiện tốt công tác xét xử trực tuyến theo quy định.
 
    Công tác trợ giúp pháp lý được tăng cường, đã thực hiện 12 vụ việc, gồm: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 03 trường hợp; bào chữa cho 09 trường hợp. Các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 73 vụ việc, tập trung ở các lĩnh vực giám định pháp y, tâm thần, giám định kỹ thuật hình sự và giám định thương tật khác.
 
    Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được 1.299 văn bản với doanh thu 67,2 triệu đồng, lập 11 vi bằng với tổng doanh thu 24,5 triệu đồng. Các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 44 vụ việc; trong đó, tham gia tố tụng 06 vụ, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 38 vụ việc. Các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng các loại hợp đồng, gia dịch đối với 767 việc, công chứng 23 bản dịch và các loại việc khác, chứng thực 745 bản sao.  
 
    Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức tuyên truyền trong nhân dân được 460 lượt văn bản với 1.536 giờ; tổ chức 395 cuộc tuyên truyền pháp luật với 8.479 người tham dự; có 254 đơn vị tổ chức được 287 cuộc với 5.095 lượt người tham dự sinh hoạt “Ngày pháp luật”.
Tuệ Minh
.