Bắc Giang: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Hai, 06/03/2023, 15:24 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp thực hiện tốt nội dung, yêu cầu cải cách tư pháp theo hướng dẫn của Trung ương. Công tác CCTP trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử không để xảy ra án oan; bám sát chủ trương giảm hình phạt tù, mở rộng hình phạt không tước tự do đối với một số loại tội phạm; không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự; duy trì nghiêm nguyên tắc tranh tụng; nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát hoạt động tư pháp theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, yêu cầu các cơ quan tư pháp thực hiện những nghị quyết, kết luận sau giám sát bảo đảm công khai, minh bạch. Các cơ quan tư pháp quan tâm kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động chuyên môn. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành các chỉ thị, tổ chức hội nghị chuyên đề, góp ý vào các đề án nhằm nâng cao chất lượng công tác tư pháp; hoàn thành đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết đơn thư trong lĩnh vực tư pháp”. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng”.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết án hình sự, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động đều vượt chỉ tiêu, đặc biệt việc giải quyết án hành chính vượt 19%; công tác thi hành án về tiền đạt 45,43%, vượt 3,27%... Thực hiện Đề án số 02-ĐA/BCĐ về “Số hóa hồ sơ các vụ án hình sự và trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025” được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra và phát huy được nhiều ưu điểm. Chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử được nâng lên, việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa giúp Kiểm sát viên nắm chắc tài liệu, chứng cứ của vụ án và tự tin hơn trong quá trình xét hỏi, tranh tụng. Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến làm điểm cho toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội khóa XV. Thống kê năm 2022, Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức 222 phiên tòa trực tuyến (đứng thứ 2 toàn quốc).
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được cùng sự nỗ lực, đóng góp của các cơ quan tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tăng cường tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án của cấp trên về nâng cao chất lượng cải cách tư pháp. Trọng tâm là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
    Tập trung công tác tuyên truyền về cải cách tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm sâu, rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, ngành và Nhân dân về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp; thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ; hoạt động giám sát bảo đảm kịp thời, đồng bộ, chuyên sâu. Mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Đơn cử như giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự về đình chỉ, tạm đình chỉ trong giải quyết vụ án, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ các vụ án hình sự và trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa.
                                                                                      Quỳnh Hoa
.