Đà Nẵng: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 03/03/2023, 07:40 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thông qua Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
    Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; chỉ đạo UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 16/02/2023 về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng; kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố.
 
Đoàn giám sát của HĐND thành phố Đà Nẵng làm việc với UBND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ
Đoàn giám sát của HĐND thành phố Đà Nẵng làm việc với UBND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm cải cách tư pháp năm 2023; Báo cáo kết quả buổi Tọa đàm “Giải pháp nâng cao công tác chỉ đạo trong việc giám định, định giá tài sản để phục vụ xử lý các vụ án, vụ việc”. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2023 sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan tư pháp phối hợp sơ kết việc thực hiện Quy chế số 115/QCPH-STP-STNMT-CA-THA-VKSND-TAND, ngày 14/10/2020 phối hợp liên ngành về việc cung cấp thông tin phong tỏa, kê biên, tạm dừng giao dịch và hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung việc phong tỏa, kê biên, chấm dứt, tạm dừng giao dịch đối với tài sản trong các vụ án và tài sản đảm bảo thi hành án.
 
    Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch bồi dưỡng công tác nội chính Đảmg cho các chức danh tư pháp năm 2023. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện căn cước công dân.
 
    Ban Nội chính Thành ủy tham gia thẩm định công tác quy hoạch cán bộ đối với 07 cán bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều động 01 công chức là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đến công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình; bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đối với 01 công chức. Đảng ủy Công an Thành phố xây dựng Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc; trong đó, Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết 91 tin báo, tố giác tội phạm. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, thụ lý truy tố 123 vụ/200 bị can, 100% án truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 231 vụ/511 bị cáo; tiến hành kiểm sát hàng ngày tại Nhà Tạm giữ của Công an quận, huyện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam. Tòa án đã giải quyết 58 vụ/117 bị cáo, phối hợp với cơ quan điều tra xác định 02 vụ án trọng điểm; phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm, 02 phiên tòa trình chiếu chứng cứ; giải quyết 02 hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn, 40 hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Các cơ quan tư pháp đã chủ động tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.
 
    Sở Tư pháp đã thẩm định 01 đề nghị xây dựng nghị quyết và kiểm tra 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên cho 02 người, đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghề công chứng cho 03 người, đang ký tập sự hành nghề công chứng cho 01 người, thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của công chứng viên cho 02 người; thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động cho 01 Văn phòng luật sư, giải quyết 01 hồ sơ đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, 02 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho công ty luật, 02 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; thu hồi giấy đăng ký hoạt động cấp cho 02 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản, chấm dứt hoạt động của 02 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.
 
    Nhờ tăng cường và đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng nên công tác tư pháp, cải cách tư pháp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng từ đầu năm đến nay đạt những kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Tuệ Minh
.