Đồng Tháp: Sơ kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2018 và ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Thứ Ba, 14/03/2023, 07:13 [GMT+7]
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/4/2018 và Ký quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
 
    Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh, Cục Thuế Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và trực tuyến đến 12 điểm cầu tại Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Qua gần 09 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và gần 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2018 của liên ngành Trung ương, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên; pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được hoàn thiện. Các cơ quan, tổ chức đã quan tâm tập trung giải quyết có hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Công tác tiếp công dân được chú trọng và thực hiện nghiêm theo Luật Tiếp công dân.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý, giải quyết hiệu quả các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp; Toà án nhân dân Tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu kiện hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi kiện tại Tòa án. Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ khiếu kiện đông người và chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh có biện pháp khắc phục tình trạng nhiều người liên kết kéo lên Trung ương khiếu kiện. Cơ quan Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý, giải quyết có hiệu quả đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
    Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, hoạt động tư pháp nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, vượt cấp vẫn còn xảy ra. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, tranh chấp tài sản chưa được giải quyết dứt điểm, để kéo dài, gây bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự. Công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa sâu sát, thiếu quyết liệt; người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức chưa chặt chẽ; đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm, củng cố đúng mức.
 
Lãnh đạo liên ngành tham gia ký Quy chế phối hợp
Lãnh đạo liên ngành tham gia ký Quy chế phối hợp
 
    Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị liên ngành cần quan tâm và tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thông tư liên tịch số 01/2018 của liên ngành Trung ương công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... Cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục kịp thời sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý của từng đơn vị. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung trong đó có hoạt động tư pháp; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp. 
 
    Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan; lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác. Người đứng đầu tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
 
    Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân. Các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Toà án, Thi hành án dân sự cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp xử lý theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng, không rõ trách nhiệm. Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh chủ trì, làm đầu mối tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại địa phương.
Thanh Thảo
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.