Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Sáu, 10/03/2023, 18:58 [GMT+7]
    Sáng 10/3/2023, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI” dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Tham dự có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương và cơ quan, bộ, ngành Trung ương.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh Hội nghị
    Về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các tướng lĩnh quân đội, công an đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện nghị quyết, tỉnh Lạng Sơn đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh được tăng cường, nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân được củng cố; lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức… Qua đó đã góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn, lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn. 
    
    Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh 2 lần (năm 2014, 2019); diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 16 lượt, diễn tập phòng thủ dân sự cấp huyện 7 lượt, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã 372 lượt; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 141.813 lượt người; kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn giai đoạn 2013-2022 ước đạt 6,04%; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 51,72 triệu đồng, gấp 2,28 lần so với năm 2012; hết năm 2022, toàn tỉnh có 85/181 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. 10 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, đối ngoại và quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy tryền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (2) Quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; (3) Thường xuyên chăm lo, giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển bền vững; quan tâm thực hiện tốt chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; (4) Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao.
 
    Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tặng bằng khen 20 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
P.V
.