Thái Bình: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở

Thứ Năm, 02/03/2023, 07:40 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình họp Phiên thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận một số nội dung quan trọng. Tham dự Phiên họp có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; báo cáo kết quả theo dõi, chỉ đạo giải quyết 1 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đưa các vụ án, vụ việc đã kết thúc việc xem xét, giải quyết ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo và đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo…
 
    Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đều thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, gồm: (1) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (2) Chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung quy định của tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. (3) Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, xem xét cho miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị xử lý kỷ luật và xử lý theo quy định những trường hợp đảng viên phạm tội đã có bản án của tòa án. (4) Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực. (5) Đề xuất, triển khai kiểm tra, thanh tra về quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, đầu tư công; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; việc chấp hành pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. (6) Chỉ đạo thực hiện chuyên đề “Tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng “tham nhũng vặt”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở”. (7) Chỉ đạo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (8) Chỉ đạo việc xem xét, giải quyết vụ án, vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 Văn Hiếu
.