Đà Nẵng: Tập huấn Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

Thứ Năm, 02/03/2023, 15:47 [GMT+7]
    Thực hiện Quyết định số 5837-QĐ/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Nội chính Thành ủy. Ngày 02/3/2023, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức triển khai tập huấn về các quy trình trong Bộ thủ tục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong công tác nội chính Đảng cho hơn 80 cán bộ theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp dân, xử lý đơn, thư của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Nhằm góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động rà soát, hệ thống lại các quy định, quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để tham mưu điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; theo đó, xây dựng chương trình công tác hàng năm của Ban đảm bảo khoa học, hợp lý, tích cực cải tiến quy trình xây dựng đề án, báo cáo trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Chú trọng cải tiến chất lượng tham mưu, tổng hợp văn bản, đảm bảo cả về nội dung và hình thức, nâng dần chất lượng soạn thảo văn bản, giảm thiểu và loại bỏ dần những văn bản tham mưu thiếu sáng tạo, nặng về liệt kê, khuôn sáo; chú trọng công tác thẩm định, xây dựng nội dung các cuộc họp, hội nghị theo hướng chọn việc trọng tâm nên đã rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp của cơ quan. Thể chế sự chỉ đạo bằng văn bản nhanh và chuẩn xác hơn, nhiều loại văn bản được ban hành ngay sau cuộc họp.
 
Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành ủy Đà Nẵng
Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành ủy Đà Nẵng
    Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Thông báo số 259-TB/TU, ngày 25/01/2022 về việc giao thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó, giao Ban Nội chính Thành ủy ban hành Bộ thủ tục về công tác Nội chính Đảng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 05/4/2022, Ban Nội chính Thành ủy đã thành lập Tổ Soạn thảo Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Nội chính Thành ủy theo Quyết định số 83-QĐ/BNCTU. Trên cơ sở tham mưu của Ban Nội chính Thành ủy, ngày 23/12/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 5837-QĐ/TU về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Nội chính Thành ủy. Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tham mưu của Ban Nội chính Thành ủy gồm 14 thủ tục trên lĩnh vực nội chính; phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; xử lý đơn, thư và một số nội dung khác liên quan đến công tác cán bộ và thi đua, khen thưởng. Việc thực hiện Bộ thủ tục hành chính góp phần thực hiện tốt Quyết định số 13140-QĐ/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025 và các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Đề án Cải cách hành chính hằng năm. Qua đó, các nội dung công việc của Ban Nội chính Thành ủy được chuẩn hóa thành quy trình, giúp các cơ quan nội chính, các quận, huyện ủy và các cơ quan liên quan thuận tiện hơn trong công tác, đồng thời sẽ góp phần tiến dần đến chuyển đổi số và số hóa tài liệu theo kế hoạch đề ra. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Tại Buổi tập huấn, cán bộ, công chức đã được đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực truyền đạt các quy trình như: Quy trình thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực nội chính Đảng trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; Quy trình tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản lãnh, chỉ đạo trên lĩnh vực nội chính Đảng; Quy trình tham mưu công tác tiếp công dân của đồng chí Bí thư Thành ủy; của lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy; Quy trình triển khai đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Thành ủy… Đồng thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác nội chính Đảng, giúp Hội nghị hiểu rõ hơn các quy trình, thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Nội chính Thành ủy, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan trên lĩnh vực nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp; tiếp dân và xử lý đơn, thư. Đồng chí Võ Công Chánh cũng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức một số văn bản mới để triển khai công tác nội chính Đảng năm 2023 như: Kế quán triệt một số văn bản mới để triển khai công tác nội chính Đảng năm 2023 như: Kế hoạch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị công dân của đồng chí Bí thư Thành ủy, trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố năm 2023; Kế hoạch định hướng truyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố. 
         Mỹ Ngọc
                                                                    (Ban Nội chính Trung ương)
.