Ninh Bình: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Bảy, 04/02/2023, 06:52 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh, việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 của lực lượng Công an tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân năm 2022. 
 
    Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp năm 2022; hoàn thành 02 cuộc kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động xử lý tin báo tố giác, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm kinh tế, chức vụ và một số án trọng điểm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư và Gia Viễn.
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình (tháng 9/2022)
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình (tháng 9/2022)
    Sở Tư pháp tỉnh đã làm tốt việc  xây dựng, rà soát, thẩm định, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; tập trung tuyên truyền kịp thời nội dung các luật và các văn bản pháp luật mới có hiệu lực; thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý; thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
    Các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực tư pháp, cải cách tư pháp. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị để đại biểu trực tiếp đóng góp ý kiến vào Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 19/01/2022 triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; sơ kết triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghiên cứu, tham gia xây dựng 12 văn bản quy phạm pháp luật. Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và chương trình công tác phòng, chống tham nhũng trong Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2022 để lãnh đạo thực hiện ở cả hai cấp kiểm sát. Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác tổ chức, xây dựng  đội ngũ hòa giải viên hai cấp để thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 
    Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan tư pháp làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ có chức danh tư pháp; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ tư pháp, cán bộ có chức danh tư pháp về chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Do vậy, đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp của tỉnh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp được quan tâm cả về số lượng và chất lượng.
 
    Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai giám sát 04 cuộc theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động triển khai 06 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; tổ chức khảo sát việc thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại một số cơ quan, đơn vị liên quan.
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tham gia giới thiệu hội thẩm nhân dân, cử bào chữa viên nhân dân; tham gia công tác giáo dục, cảm hóa người phạm tội; giúp đỡ người đã chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tiếp nhận và đề nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động tư pháp, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia giám sát việc tuân thủ pháp luật trong công tác tạm giữ tại Công an tỉnh và công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo ở các xã, phường trên địa bàn.
 
    Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình trong năm qua.
Tuệ Minh
.