Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 12/05/2022, 07:43 [GMT+7]
    Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Đề để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị liên quan công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, những năm gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Đề đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, gắn với việc tuyên truyền, vận động công dân chấp hành đúng các quy định pháp luật, không để diễn biến phức tạp. Người đứng đầu các cơ quan chức năng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc ban hành văn bản xử lý, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp hoặc phát sinh khiếu kiện tại tòa án. Theo đó, năm 2021, Ban Tiếp công dân huyện đã thực hiện tiếp 125 lượt công dân, tiếp nhận 146 đơn thư và đã giải quyết xong 145 đơn. Hầu hết công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hành chính như: yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; chế độ chính sách; chính sách đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư… Tính chất, mức độ đơn thư không gay gắt, phức tạp, không phát sinh đoàn đông người.
 
    Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi và yêu cầu địa phương làm rõ các vấn đề: việc cụ thể hóa, triển khai các văn bản thực hiện; công tác kiện toàn cán bộ; cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp dân; công tác tuyên truyền, phổ biến; phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra, giám sát và nội dung một số vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn…
 
    Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Đề tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện đúng quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Đặc biệt, cần quan tâm việc thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo; thực hiện giải quyết đơn thư phải thực hiện đúng quy định pháp luật về công khai, dân chủ và kiên trì vận động, thuyết phục trong giải quyết; phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
PV
.