Hải Phòng: Kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2022

Thứ Hai, 09/05/2022, 07:31 [GMT+7]
    Quý I/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố Hải Phòng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; Ban hành Chương trình công tác trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo; tham dự Hội thảo quốc gia về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
 
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân (Ảnh Cổng TTĐT Thành phố Hải Phòng)
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân (Ảnh Cổng TTĐT Thành phố Hải Phòng)
    Trong quý I, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo về công tác cải cách tư pháp; tham gia ý kiến vào 97 dự thảo văn bản pháp luật, trong đó 02 luật, 01 nghị định, 03 thông tư, 31 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố…; tiếp tục chú trọng củng cố, đào tạo, hoàn thiện, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 
    Viện kiểm sát hai cấp tổ chức 60 phiên tòa rút kinh nghiệm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của kiểm sát viên, trong đó 01 phiên tòa công bố chứng cứ bằng hình ảnh. Đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp thường xuyên được rà soát, đánh giá, đề nghị các cơ quan tư pháp Trung ương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh tư pháp. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo khách quan, minh bạch.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định của ngành và nhu cầu của đơn vị; điều động, luân chuyển cán bộ tư pháp theo yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị địa phương; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân của Thành phố trong sạch, vững mạnh.
 
    Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp 178 vụ việc/178 trường hợp, trong đó, tư vấn 27 vụ việc, tham gia tố tụng 150 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 01 vụ việc. Thực hiện 02 đợt trợ giúp pháp lý tại cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Trên đị bàn Thành phố hiện có 103 tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư với 229 luật sư; 36 tổ chức hành nghề công chứng với 84 công chứng viên; 19 tổ chức, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản với 25 đấu giá viên.
 
    Công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện: 36 cuộc với 27 lượt người, trong đó 03 đoàn đông người; cấp xã 165 cuộc với 44 lượt người, trong đó 02 đoàn đông người; tiếp nhận 30 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đủ điều kiện giải quyết được gửi đến cấp ủy các địa phương; trong đó 01 tố cáo, 03 khiếu nại, 26 kiến nghị; đã giải quyết xong 01 đơn tố cáo, 02 đơn khiếu nại, 11 đơn kiến nghị; còn lại 16 đơn đang được các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết. Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp và chỉ đạo giải quyết kiến nghị của một số hộ dân tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên.
Ngân Anh
.